Återbetalnings- och returpolicy

  • Betalningar / återbetalningar hanteras av Klarna.
  • E-handelsköplagen gäller. Ångerrätten 14 dagar gäller dock inte en specialtillverkad produkt, t.ex poster med egen bild eller text.
  • Vid reklamation kontakta oss omedelbart så löser vi det till det bästa. Returfrakt bekostas av köparen.
  • Transportskador ska omedelbart anmälas till fraktbolaget, vanligen Postnord.
  • Som kund ansvarar du för ev upphovsrätt avseende bilder, illustrationer, texter etc på av dig uppladdat material.
  • Länk till E handelslagen för konsument.